• Barceloneta

El barri de la Barceloneta fa sempre olor de mar, de peix fregit, de paella i de roba estesa. És el barri mariner de la ciutat de Barcelona i pels seus carrers transiten turistes, degut a l’oferta gastronòmica i a la proximitat amb les platges, però també hi trobareu molta gent treballadora. Són habituals les cadires a peu de porteria per fer front a les calors de l’estiu, els partits de futbol improvisats pels nens en carrers i places i les converses entre veïnes de balcó a balcó. Carrers estrets i quadriculats, comerços que transporten a èpoques passades, constants anades i vingudes de mercaderies de tota mena i gent amb la pell envellida per la brisa del mar, dibuixen un ecosistema únic dins de la ciutat de Barcelona. La Barceloneta és un punt i a part, un barri lluitador, irreductible i amb personalitat pròpia.

Created: 17 Dec. 2014
Last update: 18 Mar. 2023